10. Sınıf Yazılı Soruları


1-) Osmanlı Devleti’nin Hoşgörü Politikası’nı açıklayınız. (5 puan)

2-) Osmanlının İskan Siyaseti hakkında bilgi veriniz. (5 puan)

3-) Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız. (10 puan)

4-) Bursa’nın fethinin önemini açıklayınız. (5 puan)

5-) Çimpe Kalesi’nin nasıl alındığını ve önemini açıklayınız. (5 puan)

6-) Aşağıdaki savaşların Osmanlı Devleti açısından kazanımlarını yazınız. (10 puan)

            Koyunhisar Savaşı:………………………………………………………………………………………

            Maltepe Savaşı      :………………………………………………………………………………………

            İznik i ve İzmit’in fethi:………………………………………………………………………………….

            Karesioğulları beyliğinin alınması:………………………………………………………………………

7-) Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatmasının sonuçlarını yazınız. (5 puan)

8-) Fetret Devri hakkında bilgi veriniz. (5 puan)

9-) Yeniçerilerin ve Tımarlı Sipahilerin özelliklerini maddeler halinde yazınız. (10 puan)

10-) Dirlikler gelirlerine göre kaça ayrılır, yazarak açıklayınız. (5 puan)

11-) Tımar Sistemi’nin faydalarını maddeler halinde açıklayınız. (5 puan)

12-) Aşağıdaki kavramları açıklayınız: (10 puan)

            Çiftbozan:…………………………………………………………………………………………………

            Adetiağnam:………………………………………………………………………………………………

            Gedik: …………………………………………………………………………………………………….

            Bedesten:………………………………………………………………………………………………….

13-) İstanbul’un fethi için Bizans ve Osmanlı’nın yaptıkları hazırlıkları maddeler halinde yazınız. (20 puan)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1-      Fransız İhtilali’nin sonuçlarından 3 maddesini yazınız. (9 puan)

2-      Küçük Kaynarca Antlaşması’nın tarihini, kimler arasında imzalandığını ve sonucunu yazınız. (9 puan)

3-      Sanayi İnkılabı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

4-      Lale Devri’nde yapılan yenilikleri yazınız. (10 puan)

5-      Prut ve Pasarofça Antlaşmaları’nı sonuçları bakımından karşılaştırınız. (10 puan)

6-      Makyavelizm kavramını açıklayınız. (5 puan)

7-      XVIII yüzyılda İngiltere’nin dış politikası hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

8-      Seyahatname ve cihannüma eserlerinin yazarlarını yazınız. (4 puan)

9-      Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarını yazınız. (9 puan)

10-  Kutsal İttifak kavramını açıklayınız. (5 puan)

11-  17. Yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden 3 maddesini yazınız. (9 puan)

12-   Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ıslahatları hakkında bilgi veriniz. (10 puan)
,--------------------------------------------------------------------------------------------------

1-) Meternik Sistemi hakkında bilgi veriniz.

2-) Fransız İhtilali’nin sonuçlarından iki tanesini yazınız.

3-) Fransız İhtilali’nin nedenlerinden iki tanesini yazınız.

4-) Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

5-) Küçük Kaynarca Antlaşması’nın taraflarını, tarihini, ve sonucunu yazınız.

6-) Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik kavramlarını açıklayınız.

7-) Akıl ve aydınlanma çağının sosyo-ekonomik sonuçlarından iki tanesini yazınız.

8-) Lale Devri’nde yapılan yenilikleri maddeler halinde yazınız.

9-) Prut ve Pasarofça antlaşmalarını sonuçları bakımından karşılaştırınız.

10-) 18 yüzyıl Rusya’nın dış politikası hakkında bilgi veriniz.
 .................................................................................................................. 

1-) Sultan Ahmet Camisi’nin Avrupalılarca neden “Mavi Cami” olarak adlandırıldığını açıklayınız.

2-) Katip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin eserlerinden birer tane yazınız.

3-) Makyavelizm kavramını açıklayınız.

4-) Lale Devri hakkında bilgi veriniz.

5-) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin eserinin adını ve neler anlattığını kısaca yazınız.

6-) Materyalizm kavramını açıklayınız.

7-) Fransız İhtilali’nin tarihini ve sosyal nedenlerinden bir tanesini yazınız.

8-) Naima hakkında bilgi veriniz.

9-) Pasarofça Antlaşmasının sonuçlarını yazınız.

10-) 18 yüzyıl Fransa’nın dış politikası hakkında bilgi veriniz.
Yorum Gönder