11. Sınıf Yazılı Soruları


1-    Milliyetçilik kavramını açıklayınız.

2-    Üniter Devlet ne demektir?

3-    Cumhuriyetçilik ilkesinin tanımını yaparak sonuçlarını yazınız.

4-    Atatürk ilkelerinin niteliklerini yazınız.

5-    Atatürkçülüğün tanımını yapınız.

6-    1980 anayasasının ilk dört maddesini yazınız.

7-    Toplumsal alanda yapılan inkılapları yazınız.

8-    Hukuk alanında yapılan inkılapları yazınız.

9-    Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temel ilkelerini yazınız.

10- Eğitim alanında yapılan inkılapları yazınız.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-) Çanakkale Savaşı hakkında bilgi veriniz.

2-) Mondros Ateşkes Antlaşması ‘nın tarihini yazarak yedinci ve yirmi dördüncü maddeleri hakkında bilgi veriniz.

3-) Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı hakkında bilgi veriniz.

4-) I. Dünya Savaşı’nın genel nedenlerini maddeler halinde yazınız.

5-) Savaş başladıktan sonra İtilaf ve İttifak devletleri bloklarında bulunan devletleri yazınız.

6-) Osmanlı Devleti’nin neden Almanya yanında savaşa girdiğini açıklayınız.

7-) I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını maddeler halinde yazınız.

8-) Kuvay-i Milliye hakkında bilgi veriniz.

9-) Milli varlığa düşman cemiyetleri yazarak kısaca açıklayınız.

10-) Amasya Genelgesi hakkında bilgi veriniz.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-) Toplumsal alanda yapılan inkılapları yazınız. (10 puan)

2-) Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin amacını yazınız. (5 puan)

3-) Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız. (10 puan)

4-) Cumhuriyetçilik ilkesinin niteliklerini yazınız. (5 puan)

5-) Milliyetçiliğin tanımını yapınız. (5 puan)

6-) Milli güç unsurlarını yazarak kısaca açıklayınız. (30 puan)

7-) Milliyetçiliğin temel ilkelerini yazınız. (10 puan)

8-) Halkçılığın tanımını yapınız. (5 puan)

9-) Halkçılık ilkesinin özelliklerini yazınız. (10 puan)

10-) Hukuk alanında yapılan inkılapları yazınız. (10 puan)

Hiç yorum yok: