12. Sınıf Yazılı Soruları


1)    Muhammed Ali’nin Vietnam savaşına bakışı ve dünya siyasetine etkisini yazınız?

2)    Vietnam savası kimler arasında olmuştur?

3)    ABD ve SSCB ile ilgili 1988 sonrasında yumuşama döneminde ne tur faaliyetler yapılmıştır.

4)    F. Castro Küba’ya komünist rejimi nasıl getirmiştir?

5)    Keşmir sorunu nedir? Kısaca açıklayınız.

6)    SALT II antlaşmasının amacı nedir?

7)     Afganistan’ı hangi devlet niçin işgal etmiştir? Dünya devletlerinin işgale bakısını yazınız.

8)    Bandung konferansında hangi ülkeler nerede toplanmıştır? Toplanma amacını yazınız?

9)    Üçüncü blok ülkeleri ve amaçlarını yazınız?

10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir?
Yorum Gönder